top of page

Μελέτες

Η ReonHydor ασχολείται με τη διαχείριση δικτύων ύδρευσης, τη διαχείριση δικτύων άρδρευσης, τη διαχείριση δικτύων αποχέτευσης και τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης και του δυναμικού των δικτύων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους επιμέρους τομείς ενασχόλησης ανά κατηγορία δικτύων.

Διαχείριση δικτύων ύδρευσης

Μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης

Διαμόρφωση και λειτουργία στεγανών υποζωνών

Διαχείριση πίεσης

Διαχείριση υποδομών και παγίων

Υπολογισμός οικονομικού επιπέδου διαρροών

Μείωση όγκου νερού που χάνεται λόγω διαρροών

Διαχείριση δικτύων άρδρευσης

Μοντελοποίηση δικτύων άρδρευσης

Διαχείριση πίεσης

Διαχείριση υποδομών και παγίων

Μείωση όγκου νερού που χάνεται λόγω διαρροών

Διερεύνηση τιμολογιακών πολιτικών

Υπολογισμός πλήρους κόστους (σε επίπεδο ΔΕΥΑ ή ΤΟΕΒ)

Υπολογισμός πλήρους κόστους νερού (σε επίπεδο ΔΕΥΑ)

Διερεύνηση τιμολογιακών πολιτικών

Μοντελοποίηση ποιότητας νερού (υπολειματικό χλώριο, ηλικία νερού)

Εύρεση βέλτιστων θέσεων υδροληψίας για μέτρηση ποιοτικών παραμέτρων

Διαχείριση δικτύων αποχέτευσης

Μοντελοποίηση δικτύων αποχέτευσης

Μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης

Πρόκειται για την προσομοίωση της υδραυλικής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης. Λαμβάνοντας ως δεδομένα τα χαρακτηριστικά μεγέθη του δικτύου (δεδομένα οριζοντιογραφίας δικτύου, χαρακτηριστικά αγωγών/συσκευών, δεδομένα καταναλώσεων, υδατικό ισοζύγιο κ.α) και πραγματοποιώντας την απαραίτητη βαθμονόμηση και επαλήθευση δημιουργείται το υδραυλικό μοντέλο  του δικτύου ύδρευσης. Αποτελεί την βασική υποδομή για την διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και είναι απαραίτητο για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές.

Διαμόρφωση και λειτουργία στεγανών υποζωνών

Για την καλύτερη διαχέιριση των δικτύων ύδρευσης είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός του δικτύου σε υδραυλικά στεγανές ζώνες και υποζώνες District Metered Areas – DMAs). Μέσω της κατάλληλης μοντελοποίησης και της χρήσης εργαλείων βελτιστοποίησης (γενετικοί αλγόριθμοι, νευρωνικά δίκτυα, κ.α.) διαμορφώνονται τα όρια των στεγανών ζωνών. Ιδανικά το νερό εισέρχεται σε κάθε ζώνη μέσω ενός σημείου (κεφαλή ζώνης), στο οποιο υπάρχει συνεχής καταμέτρηση μέσω συστημάτων SCADA αλλά και δυνητική εφαρμογή συσκευών δειαχείρισης της πίεσης. Για τον καθορισμό των ορίων λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως η πυκνότητα των καταναλωτών, τα φυσικά όρια, οι απαιτήσεις πίεσης, οι ιδιαιτερότητες του δικτύου, η ποιότητα του νερού και η επάρκεια σε διατεθέμενο νερό.

Διαχείριση πίεσης

Η μελέτη διαχείρισης της πίεσης έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει την πίεση λειτουργίας του δικτύου στα επιβαλλόμενα από την νομοθεσία όρια ώστε να μειώθεί ο όγκος του νερού που χάνεται λόγω διαρροών και θραύσεων. Έχει ως αποτέλεσμα την δυναμική διαχείριση της πίεσης μέσω εγκατάστασης συσκευών ρύθμισης της πίεσης στις εισόδους των στεγανών περιοχών. Επομένως καθορίζει τις ζώνες στις οποίες θα εγκατασταθούν οι συσκευές μείωσης της πίεσης (Pressure Reducing Valves – PRVs), τον τύπο των συσκευών αλλά και την ρύθμιση τους.

Διαχείριση υποδομών και παγίων

Καταγράφονται σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) τα χαρακτηριστικά μεγέθη του δικτύου (δεδομένα οριζοντιογραφίας δικτύου, υψόμετρα κόμβων, χαρακτηριστικά αγωγών) αλλά και της κατανάλωσης (δεδομένα καταναλώσεων, χωρικό στίγμα καταναλωτών, κ.α). Είναι απαραίτητο για την ολιστική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και συνδιάζεται αρμονικά με το μοντέλο προσομοίωσης του δικτύου.

Υπολογισμός οικονομικού επιπέδου διαρροών

Η μείωση του όγκου του νερού που δεν αποδίδει έσοδα (Non-Revenue Water – NRW) είναι ένα κεφαλαιώδες ζήτημα για τις εταιρείες ύδρευσης. Για την επίτευξη του στόχου είναι αναγκαία η εφαρμογή ορισμένων εκ των 4 στρατηγικών μείωσης του NRW στα οικονομιά βέλτιστα επίπεδα. Οι 4 στρατηγικές είναι α) η διαχείριση της πίεσης, β) η διαχείριση παγίων, γ) ο ενεργός έλεγχος διαρροών και δ) η ταχύτητα και ποιότητα των επισκευών των διαρροών και θραύσεων. Ο υπολογισμός του οικονομικού επιπέδου διαρροών καθιστά γνωστό τον βαθμό στον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η κάθε μια από τις 4 στρατηγικές μείωσης του NRW στα οικονομικά επίπεδα.

Μείωση όγκου νερού που χάνεται λόγω διαρροών

Αναπτύσσεται σχέδιο δράσης με τις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί ο όγκος νερού που χάνεται λόγω θραύσεων και διαρροών. Καταγράφεται ο συνδιασμός των 4 στρατηγικών μείωσης του NRW, που είναι α) η διαχείριση της πίεσης, β) η διαχείριση παγίων, γ) ο ενεργός έλεγχος διαρροών και δ) η ταχύτητα και ποιότητα των επισκευών των διαρροών και θραύσεων.

Υπολογισμός πλήρους κόστους νερού (σε επίπεδο ΔΕΥΑ)

Υπολογισμός του πλήρους κόστους νερού σε επίπεδο ΔΕΥΑ συνυπολογίζοντας και τις 3 συνιστώσες του (χρηματοοικονομικό, περιβαλλοντικό και κόστος φυσικού πόρου.

Διερεύνηση τιμολογιακών πολιτικών

Δημιουργία εναλλακτικών δομών τιμολόγησης του νερού, έτσι ώστε να επέρχεται η πλήρης τιμολόγηση του νερού, δηλαδή να ανακτάται κατά 100% το πλήρες κόστος του νερού. Δυνατότητας διερέυνησης πολλαπλών επιλογών κοινωνικού τιμολογίου με διαφορετικά όρια μεταξύ των κλιμακίων τιμολόγησης ανάλογα με τα επίπεδα κατανάλωσης.

Μοντελοποίηση ποιότητας νερού (υπολειματικό χλώριο, ηλικία νερού)

Πρόκειται για την προσομοίωση της ποιότητας του νερού των δικτύων ύδρευσης. Προσομοιώνεται η διάχυση του χλωρίου και η συγκέντρωση του υπολλειματικού χλωρίου σε όλους τους αγωγούς του δικτύου. Βρίσκονται τα επικίνδυνα σημεία χαμηλής συγκέντρωσης και προτείνεται κλείσιμο βανών για την αποφυγή στάσιμου νερού. Προσομειώνεται επίσης η ηλικία του νερού με σκοπό την μικρότερη δυνατή ηλικία του ύδατος μέσα στους αγωγούς.

Εύρεση βέλτιστων θέσεων υδροληψίας για μέτρηση ποιοτικών παραμέτρων

Με την βοήθεια του μοντέλου ποιότητας του νερού και την χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης (γενετικοί αλγόριθμοι, νευρωνικά δίκτυα κ.α.), είναι δυνατή η έυρεση των βέλτιστων θέσεων δειγματοληπτικής υδροληψίας για την εξέταση ποιοτικών παραμέτρων.

Μοντελοποίηση δικτύων άρδρευσης

Πρόκειται για την προσομοίωση της υδραυλικής λειτουργίας των δικτύων άρδευσης. Λαμβάνοντας ως δεδομένα τα χαρακτηριστικά μεγέθη του δικτύου (δεδομένα οριζοντιογραφίας δικτύου, χαρακτηριστικά αγωγών/συσκευών, δεδομένα καταναλώσεων, υδατικό ισοζύγιο κ.α) δημιουργείται το υδραυλικό μοντέλο  του δικτύου ύδρευσης. Αποτελεί την βασική υποδομή για την διαχείριση των δικτύων άρδευσης και είναι απαραίτητο για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές.

Διαχείριση πίεσης

Η μελέτη της διαχείρισης της πίεσης έχει ως στόχο να ρυθμίσει την πίεση λειτουργίας του δικτύου ώστε να μειώθεί ο όγκος του νερού που χάνεται λόγω διαρροών και θραύσεων. Παρέχει επίσης την απαραίτητη πίεση του αρδευτικού δικτύου σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους άρδευσης. Έχει ως αποτέλεσμα την δυναμική διαχείριση της πίεσης μέσω εγκατάστασης συσκευών ρύθμισης της πίεσης.

Διαχείριση υποδομών και παγίων

Καταγράφονται σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) τα χαρακτηριστικά μεγέθη του δικτύου (δεδομένα οριζοντιογραφίας δικτύου, υψόμετρα κόμβων, χαρακτηριστικά αγωγών) αλλά και της κατανάλωσης (δεδομένα καταναλώσεων, χωρικό στίγμα καταναλωτών, κ.α). Είναι απαραίτητο για την ολιστική διαχείριση των δικτύων άρδευσης και συνδιάζεται αρμονικά με το μοντέλο προσομοίωσης του δικτύου.

Μείωση όγκου νερού που χάνεται λόγω διαρροών

Αναπτύσσεται σχέδιο δράσης με τις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί ο όγκος νερού που χάνεται λόγω θραύσεων και διαρροών.

Διερεύνηση τιμολογιακών πολιτικών

Δημιουργία εναλλακτικών δομών τιμολόγησης του νερού άρδευσης, έτσι ώστε να επέρχεται η πλήρης τιμολόγηση του νερού, δηλαδή να ανακτάται κατά 100% το πλήρες κόστος του νερού. Δυνατότητας διερέυνησης πολλαπλών επιλογών  με διαφορετικά όρια μεταξύ των κλιμακίων τιμολόγησης ανάλογα με τα επίπεδα κατανάλωσης των γεωργικών εκμεταλλέυσεων.

Υπολογισμός πλήρους κόστους (σε επίπεδο ΔΕΥΑ ή ΤΟΕΒ)

Υπολογισμός του πλήρους κόστους νερού σε επίπεδο ΔΕΥΑ ή ΤΟΕΒ συνυπολογίζοντας και τις 3 συνιστώσες του (χρηματοοικονομικό, περιβαλλοντικό και κόστος φυσικού πόρου.

Μοντελοποίηση δικτύων αποχέτευσης

Πρόκειται για την προσομοίωση της λείτουργίας των δικτύων αποχέτευσης. Λαμβάνοντας ως δεδομένα τα χαρακτηριστικά μεγέθη του δικτύου (δεδομένα οριζοντιογραφίας δικτύου, χαρακτηριστικά αγωγών/συσκευών, δεδομένα φορτίσεων κ.α) δημιουργείται το μοντέλο του δικτύου ύδρευσης. Αποτελεί την βασική υποδομή για την διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και είναι απαραίτητο για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
Anchor 16
Anchor 17

Η ReonHydor ασχολείται με τη διαχείριση δικτύων ύδρευσης, τη διαχείριση δικτύων άρδευσης, τη διαχείριση δικτύων αποχέτευσης και τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης και του δυναμικού των δικτύων. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους επιμέρους τομείς ενασχόλησης ανά κατηγορία δικτύων.

Διαχείριση δικτύων ύδρευσης

Μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης

Διαμόρφωση και λειτουργία στεγανών υποζωνών

Διαχείριση πίεσης

Διαχείριση υποδομών και παγίων

Υπολογισμός οικονομικού επιπέδου διαρροών

Μείωση όγκου νερού που χάνεται λόγω διαρροών

Διαχείριση δικτύων άρδευσης

Μοντελοποίηση δικτύων άρδευσης

Διαχείριση πίεσης

Διαχείριση υποδομών και παγίων

Μείωση όγκου νερού που χάνεται λόγω διαρροών

Διερεύνηση τιμολογιακών πολιτικών

Υπολογισμός πλήρους κόστους (σε επίπεδο ΔΕΥΑ ή ΤΟΕΒ)

Υπολογισμός πλήρους κόστους νερού (σε επίπεδο ΔΕΥΑ)

Διερεύνηση τιμολογιακών πολιτικών

Μοντελοποίηση ποιότητας νερού (υπολειματικό χλώριο, ηλικία νερού)

Εύρεση βέλτιστων θέσεων υδροληψίας για μέτρηση ποιοτικών παραμέτρων

Διαχείριση δικτύων αποχέτευσης

Μοντελοποίηση δικτύων αποχέτευσης

Διαχείριση ενεργειακής κατανάλωσης και δυναμικού δικτύων

Βελτιστοποίηση λειτουργίας αντλιοστασίων και γεωτρήσεων

Εύρεση βέλτιστων θέσεων παραγωγής ενέργειας εξωτερικού υδραγωγείου

Εύρεση βέλτιστων θέσεων παραγωγής ενέργειας εσωτερικού υδραγωγείου

Μοντελοποίηση δικτύων ύδρευσης

Πρόκειται για την προσομοίωση της υδραυλικής λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης. Λαμβάνοντας ως δεδομένα τα χαρακτηριστικά μεγέθη του δικτύου (δεδομένα οριζοντιογραφίας δικτύου, χαρακτηριστικά αγωγών/συσκευών, δεδομένα καταναλώσεων, υδατικό ισοζύγιο κ.α) και πραγματοποιώντας την απαραίτητη βαθμονόμηση και επαλήθευση δημιουργείται το υδραυλικό μοντέλο  του δικτύου ύδρευσης. Αποτελεί την βασική υποδομή για την διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και είναι απαραίτητο για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές. 

Όφελος για την ΔΕΥΑ: Αποτελεί το βασικό όχημα για την υλοποίηση των υπολοίπων υπηρεσιών.

Διαμόρφωση και λειτουργία στεγανών υποζωνών

Για την καλύτερη διαχέιριση των δικτύων ύδρευσης είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός του δικτύου σε υδραυλικά στεγανές ζώνες και υποζώνες District Metered Areas – DMAs). Μέσω της κατάλληλης μοντελοποίησης και της χρήσης εργαλείων βελτιστοποίησης (γενετικοί αλγόριθμοι, νευρωνικά δίκτυα, κ.α.) διαμορφώνονται τα όρια των στεγανών ζωνών. Ιδανικά το νερό εισέρχεται σε κάθε ζώνη μέσω ενός σημείου (κεφαλή ζώνης), στο οποιο υπάρχει συνεχής καταμέτρηση μέσω συστημάτων SCADA αλλά και δυνητική εφαρμογή συσκευών δειαχείρισης της πίεσης. Για τον καθορισμό των ορίων λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως η πυκνότητα των καταναλωτών, τα φυσικά όρια, οι απαιτήσεις πίεσης, οι ιδιαιτερότητες του δικτύου, η ποιότητα του νερού και η επάρκεια σε διατεθέμενο νερό.
Όφελος για την ΔΕΥΑ: καλύτερη διαχείριση του δικτύου , μείωση πραγματικών απωλειών νερού, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, μείωση όχλησης καταναλωτών

Διαχείριση πίεσης

Η μελέτη διαχείρισης της πίεσης έχει ως στόχο να ελαχιστοποιήσει την πίεση λειτουργίας του δικτύου στα επιβαλλόμενα από την νομοθεσία όρια ώστε να μειώθεί ο όγκος του νερού που χάνεται λόγω διαρροών και θραύσεων. Έχει ως αποτέλεσμα την δυναμική διαχείριση της πίεσης μέσω εγκατάστασης συσκευών ρύθμισης της πίεσης στις εισόδους των στεγανών περιοχών. Επομένως καθορίζει τις ζώνες στις οποίες θα εγκατασταθούν οι συσκευές μείωσης της πίεσης (Pressure Reducing Valves – PRVs), τον τύπο των συσκευών αλλά και την ρύθμιση τους.
Όφελος για την ΔΕΥΑ: μείωση πραγματικών απωλειών νερού, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, μείωση ρυθμού εμφάνισης διαρροών και θραύσεων, μείωση λειτουργικών εξόδων.

Διαχείριση υποδομών και παγίων

Καταγράφονται σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) τα χαρακτηριστικά μεγέθη του δικτύου (δεδομένα οριζοντιογραφίας δικτύου, υψόμετρα κόμβων, χαρακτηριστικά αγωγών) αλλά και της κατανάλωσης (δεδομένα καταναλώσεων, χωρικό στίγμα καταναλωτών, κ.α). Είναι απαραίτητο για την ολιστική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και συνδιάζεται αρμονικά με το μοντέλο προσομοίωσης του δικτύου.

Υπολογισμός οικονομικού επιπέδου διαρροών

Η μείωση του όγκου του νερού που δεν αποδίδει έσοδα (Non-Revenue Water – NRW) είναι ένα κεφαλαιώδες ζήτημα για τις εταιρείες ύδρευσης. Για την επίτευξη του στόχου είναι αναγκαία η εφαρμογή ορισμένων εκ των 4 στρατηγικών μείωσης του NRW στα οικονομιά βέλτιστα επίπεδα. Οι 4 στρατηγικές είναι α) η διαχείριση της πίεσης, β) η διαχείριση παγίων, γ) ο ενεργός έλεγχος διαρροών και δ) η ταχύτητα και ποιότητα των επισκευών των διαρροών και θραύσεων. Ο υπολογισμός του οικονομικού επιπέδου διαρροών καθιστά γνωστό τον βαθμό στον οποίο θα χρησιμοποιηθεί η κάθε μια από τις 4 στρατηγικές μείωσης του NRW στα οικονομικά επίπεδα.
Οφέλη για τις ΔΕΥΑ: μείωση πραγματικών απωλειών νερού, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, μείωση ρυθμού εμφάνισης διαρροών και θραύσεων, μείωση λειτουργικών εξόδων.

Μείωση όγκου νερού που χάνεται λόγω διαρροών

Αναπτύσσεται σχέδιο δράσης με τις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί ο όγκος νερού που χάνεται λόγω θραύσεων και διαρροών. Καταγράφεται ο συνδιασμός των 4 στρατηγικών μείωσης του NRW, που είναι α) η διαχείριση της πίεσης, β) η διαχείριση παγίων, γ) ο ενεργός έλεγχος διαρροών και δ) η ταχύτητα και ποιότητα των επισκευών των διαρροών και θραύσεων.
Όφελος για την ΔΕΥΑ: εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, μείωση ρυθμού εμφάνισης διαρροών και θραύσεων, μείωση λειτουργικών εξόδων.

Υπολογισμός πλήρους κόστους νερού (σε επίπεδο ΔΕΥΑ)

Υπολογισμός του πλήρους κόστους νερού σε επίπεδο ΔΕΥΑ συνυπολογίζοντας και τις 3 συνιστώσες του (χρηματοοικονομικό, περιβαλλοντικό και κόστος φυσικού πόρου.
Οφέλη για τις ΔΕΥΑ: ικανοποίηση διατήρησης στοιχείων σύμφωνα με την Ειδική Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ).

Διερεύνηση τιμολογιακών πολιτικών

Δημιουργία εναλλακτικών δομών τιμολόγησης του νερού, έτσι ώστε να επέρχεται η πλήρης τιμολόγηση του νερού, δηλαδή να ανακτάται κατά 100% το πλήρες κόστος του νερού. Δυνατότητας διερέυνησης πολλαπλών επιλογών κοινωνικού τιμολογίου με διαφορετικά όρια μεταξύ των κλιμακίων τιμολόγησης ανάλογα με τα επίπεδα κατανάλωσης.

Μοντελοποίηση ποιότητας νερού (υπολειματικό χλώριο, ηλικία νερού)

Πρόκειται για την προσομοίωση της ποιότητας του νερού των δικτύων ύδρευσης. Προσομοιώνεται η διάχυση του χλωρίου και η συγκέντρωση του υπολλειματικού χλωρίου σε όλους τους αγωγούς του δικτύου. Βρίσκονται τα επικίνδυνα σημεία χαμηλής συγκέντρωσης και προτείνεται κλείσιμο βανών για την αποφυγή στάσιμου νερού. Προσομειώνεται επίσης η ηλικία του νερού με σκοπό την μικρότερη δυνατή ηλικία του ύδατος μέσα στους αγωγούς.
Όφελος για την ΔΕΥΑ: επίγνωση πραγματικής ποιότητας νερού, υψηλό επίπεδο υγιεινής του δικτύου, βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών.

Εύρεση βέλτιστων θέσεων υδροληψίας για μέτρηση ποιοτικών παραμέτρων

Με την βοήθεια του μοντέλου ποιότητας του νερού και την χρήση μεθόδων βελτιστοποίησης (γενετικοί αλγόριθμοι, νευρωνικά δίκτυα κ.α.), είναι δυνατή η έυρεση των βέλτιστων θέσεων δειγματοληπτικής υδροληψίας για την εξέταση ποιοτικών παραμέτρων.
Όφελος για την ΔΕΥΑ: βελτίωση του επιπέδου υγιεινής του δικτύου, βελτίωση της ποιότητας ζωής των καταναλωτών.

Μοντελοποίηση δικτύων άρδευσης

Πρόκειται για την προσομοίωση της υδραυλικής λειτουργίας των δικτύων άρδευσης. Λαμβάνοντας ως δεδομένα τα χαρακτηριστικά μεγέθη του δικτύου (δεδομένα οριζοντιογραφίας δικτύου, χαρακτηριστικά αγωγών/συσκευών, δεδομένα καταναλώσεων, υδατικό ισοζύγιο κ.α) δημιουργείται το υδραυλικό μοντέλο  του δικτύου ύδρευσης. Αποτελεί την βασική υποδομή για την διαχείριση των δικτύων άρδευσης και είναι απαραίτητο για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές.

Διαχείριση πίεσης

Η μελέτη της διαχείρισης της πίεσης έχει ως στόχο να ρυθμίσει την πίεση λειτουργίας του δικτύου ώστε να μειώθεί ο όγκος του νερού που χάνεται λόγω διαρροών και θραύσεων. Παρέχει επίσης την απαραίτητη πίεση του αρδευτικού δικτύου σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους άρδευσης. Έχει ως αποτέλεσμα την δυναμική διαχείριση της πίεσης μέσω εγκατάστασης συσκευών ρύθμισης της πίεσης.

Διαχείριση υποδομών και παγίων

Καταγράφονται σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) τα χαρακτηριστικά μεγέθη του δικτύου (δεδομένα οριζοντιογραφίας δικτύου, υψόμετρα κόμβων, χαρακτηριστικά αγωγών) αλλά και της κατανάλωσης (δεδομένα καταναλώσεων, χωρικό στίγμα καταναλωτών, κ.α). Είναι απαραίτητο για την ολιστική διαχείριση των δικτύων άρδευσης και συνδιάζεται αρμονικά με το μοντέλο προσομοίωσης του δικτύου.

Μείωση όγκου νερού που χάνεται λόγω διαρροών

Αναπτύσσεται σχέδιο δράσης με τις αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να μειωθεί ο όγκος νερού που χάνεται λόγω θραύσεων και διαρροών.

Διερεύνηση τιμολογιακών πολιτικών

Δημιουργία εναλλακτικών δομών τιμολόγησης του νερού άρδευσης, έτσι ώστε να επέρχεται η πλήρης τιμολόγηση του νερού, δηλαδή να ανακτάται κατά 100% το πλήρες κόστος του νερού. Δυνατότητας διερέυνησης πολλαπλών επιλογών  με διαφορετικά όρια μεταξύ των κλιμακίων τιμολόγησης ανάλογα με τα επίπεδα κατανάλωσης των γεωργικών εκμεταλλέυσεων.

Υπολογισμός πλήρους κόστους (σε επίπεδο ΔΕΥΑ ή ΤΟΕΒ)

Υπολογισμός του πλήρους κόστους νερού σε επίπεδο ΔΕΥΑ ή ΤΟΕΒ συνυπολογίζοντας και τις 3 συνιστώσες του (χρηματοοικονομικό, περιβαλλοντικό και κόστος φυσικού πόρου.

Μοντελοποίηση δικτύων αποχέτευσης

Πρόκειται για την προσομοίωση της λείτουργίας των δικτύων αποχέτευσης. Λαμβάνοντας ως δεδομένα τα χαρακτηριστικά μεγέθη του δικτύου (δεδομένα οριζοντιογραφίας δικτύου, χαρακτηριστικά αγωγών/συσκευών, δεδομένα φορτίσεων κ.α) δημιουργείται το μοντέλο του δικτύου ύδρευσης. Αποτελεί την βασική υποδομή για την διαχείριση των δικτύων αποχέτευσης και είναι απαραίτητο για όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές.

Βελτιστοποίηση λειτουργίας αντλιοστασίων και γεωτρήσεων

Μέσω του υδραυλικού μοντέλου (λαμβάνοντας υπόψη την ημερήσια διακύμανση και την εποχικότητα της κατανάλωσης, την χωρητικότητα των δεξαμενών , κ.α.) και της υδραυλικής επίλυσης για όλα τα πιθανά σενάρια, διαμορφώνεται κατάλληλο χρονικό πλαίσιο λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με άμεσα οικονομικά αποτελέσματα στις εταιρείες ύδρευσης.

Εύρεση βέλτιστων θέσεων παραγωγής ενέργειας εξωτερικού υδραγωγείου

Λαμβάνονται υπόψη παράγοντες της υδραυλικής μηχανικής και πραγματοποιείται αξιολόγηση του δυναμικού παραγωγής ενέργειας μέσω εγκατάστασης συσκευών στο εξωτερικό υδραγωγείο. Δημιουργείται μια ιεράρχιση των θέσεων ικανότητας παραγωγής ενέργειας στο εξωτερικό υδραγωγείο και προτείνεται η βέλτιστη διασπορά και λειτουργία τους.

Όφελος για την ΔΕΥΑ: παραγωγή ενέργειας και έσοδα για την επιχείρηση.

Εύρεση βέλτιστων θέσεων παραγωγής ενέργειας εσωτερικού υδραγωγείου

Λαμβάνονται υπόψη παράγοντες της υδραυλικής μηχανικής και πραγματοποιείται αξιολόγηση του δυναμικού παραγωγής ενέργειας μέσω εγκατάστασης συσκευών στο εσωτερικό υδραγωγείο. Δημιουργείται μια ιεράρχιση των θέσεων ικανότητας παραγωγής ενέργειας στο εσωτερικό υδραγωγείο και προτείνεται η βέλτιστη διασπορά και λειτουργία τους.

Anchor 18
Anchor 19
Anchor 20
bottom of page